Popeleční středa 26. února 2020

 

Popeleční středou vstoupíme do čtyřicetidenního postního období, přípravy na oslavu Velikonoc.

Věřícím bude  udělován na čelo popelec - znamení kříže popelem. Přijetí popelce je znamením naší pomíjivosti a odhodlání zříci se špatného jednání, hříchu. 

Mše svatá bude v 7 hodin ráno a v 18 h večer.