Postní duchovní obnova (P. Jaroslav Brož) 9.3.2018 - 11.3.2018

Duchovní obnovu povede: P. JAROSLAV  BROŽ TH.D., S.S.L.

TÉMA: NÁVRAT K RADOSTI, KTEROU PŘINÁŠÍ EVANGELIUM

Program:

Pátek  9. 3.
18.00  mše sv. a úvodní promluva

Sobota  10. 3.
9.00   1. přednáška
10.30 2. přednáška
14.00 – 17.00  příležitost ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru, možnost adorace
17.00  mše sv. a promluva

Neděle  11. 3.
mše sv. v 7.00 a 9.00 – při obou mších promluva
18.00 pobožnost křížové cesty

 Zveme k účasti a těšíme se na Vás!

Fotogalerie