Dušičky, výkrop hřbitova 2. listopadu 2018

Fotogalerie