Skautský adventní prodej 16. prosince 2018

3. neděli adventní (16. 12.) proběhne před kostelem po obou mší svatých adventní prodej skautských výrobků.

Výtěžek z prodeje bude odeslán na konto adventních koncertů ČT.