Tříkrálová sbírka 2019 5. ledna 2019

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do Tříkrálové sbírky

- koledníkům, vedoucím skupinek, organizátorům a všem, kteří do sbírky přispěli.

Fotogalerie