Ekumenická bohoslužba 22. ledna 2019

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2019

 Vás srdečně zveme

na ekumenickou bohoslužbu,

která se bude konat v úterý 22. 1. 2019

ve sboru církve CČSH od 18 hodin.

Letošní motto: 

„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost.“ (Dt 16,18-20)

Ekumenismus není ani pohlcení,

ani splynutí, ale setkání . . .

Jan Pavel II.