Ekumenická bohoslužba 22. ledna 2019

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2019 jsme se společně modlili na ekumenické bohoslužbě ve sboru církve CČSH.

Letošní motto: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost.“ (Dt 16,18-20)

Ekumenismus není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání . . .  Jan Pavel II. 

Fotogalerie