Popeleční středa 6. března 2019

 

Popeleční středou jsme vstoupili do čtyřicetidenního postního období, přípravy na oslavu Velikonoc.

Věřícím byl  udělován na čelo popelec - znamení kříže popelem. Přijetí popelce je znamením naší pomíjivosti a odhodlání zříci se špatného jednání, hříchu. 

Fotogalerie