Posvícení v Červeném Kostelci 29. září 2019

 

Posvícení oslavíme při mši svaté v 7 a v 9 hodin.

Zároveň je možné podpořit farnost modlitbou při celodení adoraci, která bude zakončena v 18 hodin svátostným požehnáním.