První svaté přijímání dětí 2. června 2019

Při mši svaté v 9 hodin přijme 18 dětí poprvé Pána Ježíše v eucharistii.

Poté zahradní slavnost.

Prosíme Vás o pomoc s pečením a vytvářením dobrot na zahradní slavnost. Pokud byste byli ochotní, tak prosíme přinést v sobotu 1. 6. večer na faru ze dvora (18-20h.) a v neděli nejlépe hned po ranní mši svaté. Děkujeme!!!