Slavnost Těla a Krve Páně 20. června 2019

Mše svatá v 7 h ráno a v 18 h večer.