Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února 2019

 

V sobotu 2.2. budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice, a připomeneme si, jak Josef a Maria přinesli podle židovského obyčeje malého Ježíše 40. dne po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho jako prvorozeného zasvětili Bohu /Lk 22-40/.

Přehled bohoslužeb bude uveden v ohláškách.Tento den se světí svíčky "hromničky", které se zapálené dávaly do oken a měly společně s modlitbou chránit před bouřkou.

Tento svátek je slaven také jako Den zasvěceného života.