Začátek přípravy na první sv. přijímání dětí 23. března 2019

 

Týká se dětí, které chodí do 3. třídy ZŠ a navštěvují výuku náboženství ve škole.

Prosíme rodiče, aby své děti na přípravu přihlásili do začátku postní doby (6. 3.).

Příprava začne v sobotu 23. 3. 2019 v 9 hodin na faře.