Diecézní setkání dětí 8. června 2019

Diecézní setkání dětí

 Na přání katechetů a rodičů se po tříleté přestávce do Hradce Králové znovu vrací Diecézní setkání dětí, které má v Královéhradecké diecézi již svou letitou tradici.

Letošní setkání, které Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého tentokrát realizuje ve spolupráci s Papežskými misijními díly, projektem Adopce na dálku a rádiem Proglas, se uskuteční

v sobotu 8. června 2019 v Hradci Králové.

Začíná se v 9 hodin zdravicí a mší svatou s otcem biskupem Janem Vokálem v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí a konec bude ve 14 hodin tamtéž. Mezi tím budou mít děti možnost procházet různými stanovišti, která pro ně připravily pracovnice Katechetického a pedagogického centra spolu s externími lektory. Při mši svaté bude účinkovat Schola kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové ve spolupráci se scholou Církevní základní školy v Hradci Králové.

 Téma setkání je tentokrát zaměřeno na misijní činnosti. Vyplývá to z výzvy papeže Františka, který zdůrazňuje, že každý pokřtěný člověk je povolán k tomu, aby byl misionářem. Dále připomíná, co znamená být misionářem: Neboj se, nemusíš hned opustit všechno a všechny, co máš rád a odjet kamsi do daleké Afriky. Být misionářem znamená udržovat naživu touhu po Pánu Ježíši a předávat ji dál.  (Převzato z příručky „Pokřtění a poslaní“ vytvořené kolektivem pracovníků PMD v ČR na základě dopisu papeže Františka, který vyzývá k všeobecné obnově misijní činnosti a přeje si, aby se říjen 2019 celosvětově stal Mimořádným misijním měsícem, kterému by měla předcházet celoroční příprava). Proto i hlavní motto setkání „Opustit svůj břeh“ se nese v duchu evangelizace.  Mezi jiným si děti budou moci vyzkoušet, jak evangelizovat prostřednictvím různých sdělovacích prostředků, ale i poznávat, jak mohou být misionáři ve svém okolí.

  • Informace o přihlášení, registraci a popis jednotlivých stanovišť - viz příloha.

Program:

08:00 – 9:00 REGISTRACE - Nové Adalbertinum, chodba, přízemí budovy
09:00 – 9:15 ZAHÁJENÍ -  kostel Panny Marie
09:15 MŠE SVATÁ – kostel Panny Marie
10:15 REGISTRACE
10:30 – 13:30 PROGRAM na jednotlivých stanovištích
13:00 – 13:30 OBĚD z vlastních zásob
13:30 – 14:00 ZÁVĚR – kostel Panny Marie 

Soubory ke stažení