Prezentace pastoračních center diecéze 25. května 2019

 „Radujte se s námi“ aneb

Den otevřených dveří a prezentace pastoračních center

Biskupství královéhradeckého

Pastorační centra Biskupství královéhradeckého Vás zvou v sobotu 25. května 2019 v rámci Týdne otevřených kostelů do kostela Panny Marie v Hradci Králové na Velkém náměstí, kde Vám představí svoji činnost, která se dotýká celé diecéze. Dozvíte se, co konkrétně centra dělají a čím se zabývají.

Na úvod zazní svědectví generálního vikáře Mons. Jana Paseky. Bude následovat vystoupení studentů Biskupského gymnázia a Církevní základní umělecké školy z Hradce Králové a poté již budete mít možnost seznámit se s jednotlivými centry. Je pamatováno i na děti, pro které budou připraveny různé aktivity. Začínáme ve 14 hodin. Program bude končit v 17 hodin.

Přijďte či přijeďte – rádi Vás uvítáme.

Na viděnou s Vámi se těší pracovníci pastoračních center.