Novokněžské požehnání naposledy od našeho pana kaplana 22. září 2019

V neděli 22. září to byl rok, co přijal náš kaplan

otec Jan Lukeš kněžské svěcení.   

Fotogalerie