Ekumenická bohoslužba 2020 21. ledna 2020

 V úterý 21. ledna 2020 v 18 hodin jsme se v našem kostele sv. Jakuba společně modlili za jednotu křesťanů.

Následovalo přátelské setkání na faře.

Motto: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2) 

 "Ekumenismus není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání . . ."  Jan Pavel II. 

Foto: Oldřich Nermuť 

Fotogalerie