Duchovní obnova farnosti - trochu jinak, ale BUDE 28. března 2020

Modlitba papeže Františka, kterou se pomodlíme na začátku druhé přednášky.

Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

 

Postní duchovní obnova farnosti

Na přání několika farníků jsme se s pastorační radou domluvili, že postní duchovní obnova v naší farnosti přece jen proběhne.

Kdy: v sobotu 28. 3. - v 9:00 a v 10:30 

Téma: „Jak přežít současnou situaci“

O. MIloslav, který obnovu povede, nabídne dva postoje, které nám mohou pomoci přežít a prožít současnou těžkou situaci.

Přednášky, které budou v 9:00 a v 10:30, bude možné sledovat opět pouze prostřednictvím naší webové kamery.

Mons. Jan Paseka, který měl přijet dávat duchovní obnovu v sobotu 21. 3., se vzhledem k současné situaci omluvil, ale rád přijede někdy jindy.