Slavnost Seslání Ducha Svatého 31. května 2020

 

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

„Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.

Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme.“

Gal 5, 22-23.25