Slavnost Těla a Krve Páně 11. června 2020

Tuto slavnost oslavíme mší svatou v 7 hodin a v 18 hodin.