Večer mladých 24. ledna 2020

 První večer mladých mládeže náchodského vikariátu v roce 2020

se uskuteční v pátek 24. ledna v Novém Městě nad Metují.

Bližší info: https://www.farnostck.cz/cs/mladez-nachodskeho-vikariatu