Opékání na ukončení školního roku 25. června 2020

Poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce a opékání buřtů na farní zahradě.

Fotogalerie