Příprava dětí na první svaté přijímání, foto: Patrik Rosa 6. června 2020

Fotogalerie