Rok 2021 - Rok svatého Josefa 8. prosince 2021

 U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve byl 8. prosince 2020 zveřejněn apoštolský list Svatého otce Františka „Patris corde – Otcovským srdcem“.

Apoštolský list „Patris corde“ doprovází dekret apoštolské penitenciárie, který ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený papežem a stanovuje podmínky pro získání odpustků. 

Na slavnost Matky Boží Panny Marie, dne 1. ledna 2021, nám zaslal pastýřský list k Roku svatého Josefa také náš diecézní biskup Jan Vokál.

Další odkazy:

K svatému Josefovi bychom se modlili vždy po mši svaté.

Modlitba ke sv. Josefovi

Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby došly šťastného konce. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.

 

Patris corde – Otcovským srdcem“

 

 

Soubory ke stažení