Svátek Uvedení Páně do chrámu 2021 2. února 2021

 

V úterý 2. února oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice, a připomeneme si, jak Josef a Maria přinesli podle židovského obyčeje malého Ježíše 40. dne po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho jako prvorozeného zasvětili Bohu /Lk 22-40/.

Budou požehnány svíčky "hromničky".

Foto ze svátku v roce 2018.