Pouť ve Lhotě 1. května 2021

POUŤ VE LHOTĚ 1. 5. 2021

Mše svatá:

  • v 10:00 v češtině celebruje P. Jaroslav Brož
  • v 15:00 v latině celebruje P. Jaroslav Brož

 V roce sv. Josefa pastorační rada rozhodla, že budou dvě mše svaté.