Pouť ve Lhotě 2021 1. května 2021

Poutní mše sv. v kapli sv. Josefa ve Lhotě 1. 5. 2021

Celebroval ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

 

 

Fotogalerie