Noc kostelů a výstava Adopce na dálku 10. června 2022

Zveme širokou červenokosteleckou veřejnost na letošní ročník Noci kostelů. Kostel neslouží jen ke konání bohoslužeb, je to také místo, kde každý může nalézt prostor ke ztišení, uvědomit si kontinuitu současnosti s minulostí. Je to symbol celého našeho města.

 • 18:00 zahájení noci kostelů slavnostními fanfárami
 • 18:10 koncert přípravného smyčcového orchestru ZUŠ Červený Kostelec - vystoupení mladších žáků smyčcového oddělení, kteří však dokáží hrát s kuráží a zápalem.
 • 18:30 Adopce na dálku a Červený Kostelec - O tom, jak tento projekt pomáhá chudým obyvatelům Indie dosáhnout kvalitního vzdělání přijedou až z dalekého indického města Bangalore besedovat vzácní hosté: arcibiskup Peter Machado, emeritní arcibiskup Bernard Moras a ředitel ASHA Charitable Trust P. Gabriel Christy. 
 • 19:30 Taneční vystoupení žáků ZUŠ - Nestává se příliš často, aby se v kostele vyprávěl příběh z Bible tancem. Tentokrát tomu tak ale bude, a to díky žákům z tanečního oddělení ZUŠ Červený Kostelec pod vedením Blanky Rejholdové. A bude to stát rozhodně za to.
 • 20:30 Koncert orchestru Dolce furioso - Smyčcový soubor získal čerstvě titul nejlepšího žákovského smyčcového souboru v ČR. A jeho vystoupení pod vedením Jiřího Kábrta na domácí půdě patří k dalším zlatým hřebům letošní Noci kostelů.
 • 21:15 Modlitba za město - Chvíle ztišení na závěr, kdy si chceme uvědomit, že jako obyvatelé jednoho místa bychom si měli všímat potřebných ve svém okolí.
 • 21:30 Zakončení

Doprovodný program

 • Výstava výtvarného oboru žáků ZUŠ pod vedením Pavly Kejzlarové (prostranství před kostelem)
 • Prohlídka věže kostela (18:00 až 20:30)
 • Pohádkový knižní koutek (nejen) pro děti – ze zajímavých knížek pro děti budou předčítat knihovnice z dětského oddělení Knihovny Břetislava Kafky (v 18:30 a 19:30, prostranství před kostelem)
 • V květnu a červnu bude na plotě fary výstava Adopce na dálku "Za naše úspěchy vděčíme Vám". Ta vyvrcholí besedou s biskupy z Indie na Noc kostelů v pátek 10. 6. v kostele sv. Jakuba.