1. svaté přijímání 5. června 2022

V neděli 5. 6. při mši svaté v 9:00 přijme poprvé Pána Ježíše 14 dětí z naší farnosti.