Biřmování 29. května 2022

Svátost biřmování přijme při slavnostní mši svaté 29. 5. v 9:00  z rukou biskupa královéhradeckého Mons. Jana Vokála 51 kandidátů.