Biřmování, foto: Patrik Rosa 29. května 2022

Fotogalerie