Posvícení ve Stolíně 11. září 2022

V neděli 11. 9. v 15:00 bude posvícení ve Stolíně v kapli Nejsvětější Trojice.