Pan farář letí balónem 31. července 2022

Dar O. Miloslavovi od dětí, které šly v r. 2021 k 1. sv. přijímání.

Fotogalerie