Posvícení ve Stolíně, foto: Patrik Rosa 11. září 2022

Fotogalerie