Adventní andělé 27.11.2022 - 18.12.2022

 

Celou adventní dobu budeme mít opět možnost svěřit své starosti andělům a modlit se jeden za druhého.

Vzadu v kostele jsou umístěny 3 košíky. Každý může napsat svůj úmysl na prázdného anděla a vhodit ho do druhého košíku. Z druhého košíku si pak může kdokoliv vybrat anděla, který nese úmysl někoho jiného, a odnést si ho domů, kde se bude na jeho úmysl modlit. Anděly prosím přineste zpátky do kostela nejpozději na 4. neděli adventní (18. 12.) a vložte do posledního košíku, ve kterém andělé počkají na Vánoce. A budou tak po celé Vánoce znamením, že jsme mysleli jeden na druhého. 

Soubory ke stažení