Koledy s cimbálovkou 26. prosince 2022

 

Tradiční svatoštěpánské koledování s Kosteleckou cimbálovkou 26. 12. od 17:00 v kostele sv. Jakuba.