Tříkrálová sbírka 7. ledna 2023

 

Od 1. 1. do 15. 1. budou na vybraných místech umístěny stacionární pokladničky.

V sobotu 7. 1. vyrazili koledníci k vašim domovům s pokladničkami. V 8:00 při mši svaté  pan farář koledníkům požehnal.

Děkujeme všem, kteří přispěli a přispějí!

Foto: Jan Kordina

Fotogalerie