Ekumenická bohoslužba ve Sboru Církve adventistů sedmého dne 24. ledna 2023

Foto: Štěpán Janoušek

Fotogalerie