2. kolo voleb do pastorační rady 26. března 2023

 

MODLITBA ZA VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

Pane, Ty chceš,

abychom všichni spoluvytvářeli místní společenství Tvé církve.

Věříme, že každý z nás je důležitý,

že každý má od Tebe nějaké obdarování a nějaký úkol.

Prosíme Tě za nadcházející volby do farní pastorační rady.

Dej nám prosíme, abychom se řídili

vnuknutím Tvého Svatého Ducha

a abychom volili pro budoucí společné dobro naší farnosti,

aby byla opravdovým místem setkání s Tebou,

místem posvěcení a spásy všech. Amen.

Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

 

INFORMACE K VOLBÁM DO PASTORAČNÍ RADY

  • v neděli 26. 3. při vstupu do kostela dostane každý farník starší 18 let volební lístek, ze kterého vybere 4 osoby, které zakroužkuje a lístek vhodí do urny v tu stejnou neděli nejpozději po mši sv. (prosíme přineste si tužku)
  • volit je možné také v sobotu 25. 3. po mších na hospici v H. Radechové
  • kdo dopředu ví, že se nedostane na mše sv. v neděli 26. 3. v Č. Kostelci (ani na mše sv. v sobotu na hospici a v H. Radechové), může přijít volit na faru v úředních hodinách (středa 22. 3. od 9:00 do 10:00 a pátek 24. 3. od 16:00 do 17:00)

KANDIDÁTI DO 2. KOLA VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY (řazeni dle abecedy, takto řazeni budou i na volebním lístku)

1)     Filip Hejna (43 let, IT technik)

2)     Bc. Eva Hejnová (44 let, vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)

3)     Mgr. Lukáš Holub (46 let, vedoucí personálního oddělení nemocnice)

4)     MVDr. Michal Krejčí (37 let, výkonný ředitel)

5)     Jana Křečková (68 let, důchodkyně)

6)     Mgr. Monika Machová (39 let, koordinátor vzdělávání v Charitě)

7)     Ing. Tomáš Pitřinec (35 let, programátor)

8)     Jiří Regner (52 let, místostarosta)

9)     Ing. Petr Svoboda, Ph.D., PMP (54 let, vedoucí projektů)

10)  MUDr. Štěpán Štěpán (27 let, lékař)

11)  Mgr. Ludmila Štěpánová (61 let, administrativní pracovnice)

Další členové pastorační rady

  • kněží: P. Miloslav Brhel, P. Josef Haman
  • trvalí jáhni: Mgr. Otakar Regner, Mgr. Ing. Miroslav Wajsar
  • pastorační asistentka: Ing. Hana Kábrtová
  • zástupce skautů: Bc. Tomáš Vlček
  • boušínští farníci zvolí 1 zástupce z Boušína
  • nejvýše 4 členové jmenovaní P. Miloslavem Brhelem