Máme nového pana kaplana 6. srpna 2023

Na svátek Proměnění Páně jsme na ranní mši svaté přivítali nového pana kaplana P. Pavla Jelínka. Popřáli jsme mu, aby se mu u nás líbilo a Pán Bůh mu žehnal a dával vše potřebné.

Pan kaplan nám popřál, aby se nám líbilo s ním. 😉

V úvodu mše svaté otec Pavel řekl: "Vím, že se tu kaplani střídají, že jich bylo tu hodně, ale myslím, že ta osoba kněze není až tak důležitá. Všichni kněží jsou tu proto, aby nás vedli k Bohu a sloužili lidem."

Foto: JŘ

Fotogalerie