Příprava na biřmování

Sobota 18. 12. v 18:00 v kostele

- přečíst z Youcatu otázky 129 - 178 (včetně)

- každý si vybere 1 odpověď, která ho zaujala, líbila se mu, pomohla mu...

- a 1 odpověď, která mu nebyla úplně jasná a o které by potřeboval slyšet víc od druhých