Příprava na biřmování

Sobota 28. 5. od 19:00 v kostele - také s kmotry