Rezervace: Adorace

Zde je možné rezervovat místo na hlídání na adoraci. Na každých 30 minut jsou 2 rezervační místa. Na adoraci můze přijít kdokoli. Všem, kteří hlídají, děkujeme.

 

Promiňte, ale není akce, na kterou by bylo možné provést rezervaci.