Rezervace: Adorace kostel

Zde je možné rezervovat místo na hlídání na adoraci. Na každých 30 minut jsou 2 rezervační místa. Na adoraci můze přijít kdokoli. Všem, kteří hlídají, děkujeme.

Rezervace pro rozšířenou adoraci https://www.farnostck.cz/cs/rezervace/adorace.

čtvrtek 7. 12.

čas kapacita volná místa
19:00 Adorace v kostele sv. Jakuba 2 1 rezervovat
19:30 Adorace v kostele sv. Jakuba 2 2 rezervovat