Rytmické mše svaté

Jsou každou 3. neděli v měsíci.