Rytmické mše svaté

Jsou každou 3. neděli v měsíci.

19. ledna - 2. neděle v mezidobí

16. února - 6. neděle v mezidobí

15. března - 3. neděle postní

19. dubna - 2. neděle velikonoční

17. května - 6. neděle velikonoční

21. června - 12. neděle v mezidobí

Máš-li zájem nám pomoci hudbou či zpěvem, nebo si vzít nějakou mši svatou na starost, domluv se nejlépe s Michalem Krejčím (krejci.m@hotmail.cz, 739 010 922 nebo na FB). Děkujeme;).