Společenství farníků

Scházíme se každé druhé pondělí (dle ohlášení) v 19 hodin na faře.

Společně se modlíme, zpíváme, povídáme si a nechybí ani trocha vzdělávání –
zkrátka snažíme se vytvářet společenství s Pánem i mezi sebou.

Přijďte mezi nás. Nebojte se!

„Všechnu ‚svou starost vložte na Hospodina‘, neboť Jemu na vás záleží.“ /1 Petr 4,7/

Fotogalerie