Společenství farníků

Scházíme se od ledna 2018 každé druhé pondělí (dle ohlášení) v 19 hodin na faře.
Společně se modlíme, zpíváme, povídáme si a nechybí ani trocha vzdělávání –
zkrátka snažíme se vytvářet společenství s Pánem i mezi sebou.

Srdečně zveme i Vás, nebojte se přidat se k nám. 

„Všechnu ‚svou starost vložte na Hospodina‘, neboť Jemu na vás záleží.“ /1 Petr 4,7/