Společenství mladší mládeže (19 let a mladší)

Srdečně zveme naše mladé mladší 19 let na společenství mladší mládeže.

Scházíme se každou druhou sobotu v 18.00 na faře.

Nabízíme

Těší se na vás jáhen Jenda Lukeš, kaplan.

Spolčo 10. března 2018