Společenství starší mládeže 19+

Naše společenství se schází nově od 19. ledna 2018 každý druhý pátek po mši svaté v 19 hodin na faře.

Probíráme spolu v diskuzi nejdříve ve skupinkách a potom v celém společenství posynodální apoštolskou exhortaci o lásce v rodině Amoris laetitia (Radost z lásky).

Je nám spolu dobře. Diskuze jsou obohacující a legrace, modlitby, duchovní podpory a modliteb a chval Pána písněmi je také dost. Přidej se také k nám;)! Srdečně Tě zveme!

kaplan Jenda Lukeš;)+