Společenství starší mládeže 19+

 

Naše společenství se schází od 19. ledna 2018 každý druhý pátek po mši svaté v 19 hodin na faře. Setkání může být i v sobotu, sledujte ohlášky :-)

V prvním roce jsme probírali spolu v diskuzi nejdříve ve skupinkách a potom v celém společenství posynodální apoštolskou exhortaci o lásce v rodině Amoris laetitia (Radost z lásky).

Je nám spolu dobře. Diskuze jsou obohacující a legrace, modlitby, duchovní podpory a modliteb a chval Pána písněmi je také dost.

Přidej se také k nám;)! Srdečně Tě zveme!

Aktuální termín uslyšíš nebo si přečteš v ohláškách nebo na FB, či Ti přijde pozvání smskou;).