Myšlenka na den: Pokoj je velikonoční dar Vzkříšeného. Protože smrt je překonána, je rozervanost, kterou v nás způsobil strach ze smrti, vyléčena. A. Grün (Proměň svůj strach) www.paulinky.cz