Myšlenka na den: Chceme-li růst v naději a lásce, prosme nejprve Hospodina o dar větší víry. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz