Myšlenka na den: K čemu by byly vnější skutky, kdyby chybělo nitro, tedy láska a jednota našeho smýšlení s Ježíšovým smýšlením, našeho srdce s Ježíšovým srdcem, naší vůle s Ježíšovou vůlí? bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz