Farní společenství starších

Společenství manželů vzniklo na jaře roku 1990, kdy do naší farnosti přišel nový kněz - p. Pavel Rousek. Začali jsme se scházet každých 14 dní vždy v pátek večer, nejprve po rodinách, později (jak nás postupně přibývalo) na faře. Program zůstal do dneška přibližně stejný - na úvod modlitba a zpěv, pak nějaké téma. Tenkrát jsme většina měli malé děti, proto se naše hovory často týkaly jejich křesťanské výchovy. Promluvu měl také vždy otec Pavel. Spolčo končíme krátkou modlitbou. Později otec Pavel odešel do Deštného v Orlických horách na Vesmír a v Červeném Kostelci jsme měli dalšího porevolučního kněze - Poláka p. Mariána Lewickeho. I s ním jsme pokračovali v pátečních večerních setkáních, stejně tak i s P. Kubantem.

Původní společenství manželů jsme nyní pojmenovali na  Farní společenství starších.

Zveme mezi sebe  nejen manželské páry, ale rádi uvítáme i ty farníky, kteří, z různých důvodů, nemají svého životního partnera. Pojem starší farník nemusí nikoho vyděsit. Starší jsme  sice věkem, než naše farní společenství 18+,  ale duchem jsme stále mladí! Máme stanovenu věkovou hranici do 100 let pro účastníky, ale i tady můžeme udělat výjimku a věk pro přijetí nad 100 let ještě prodloužit.

Všechny Vás, kteří máte stejně nastaven pohled na život, že stárnutí se zabránit nedá, ale pořád je důvod k tomu, aby se lidé scházeli a byli si jeden druhému oporou, třeba jen proto, že spolu posedí, pohovoří a budou při modlitbě společně sdílet čas ve společenství, tak Vás rádi vždy, asi 1x za měsíc, uvidíme. Společenství začíná modlitbou a  pak třeba vybraným tématem přednášky či volné diskuzi o tom, co nového ve farnosti, čím bychom třeba i mohli farnosti my sami pomoci?

První setkání farního společenství starších   

Dne 29. 4. 2022 proběhlo znovu, po více jak 2 letech (covidová pandemie), první setkání farního společenství starších, kde se účastnilo min. 15 osob. Setkání se uskutečnilo na faře. Po úvodním desátku Růžence proběhla přednáška našeho farníka pana Vojtěcha Kábrta, odborníka na historii, o Ukrajině, o jejím vzniku a územním uspořádání a to až hluboko do historie až po současnost. Přednáška byla provázena dataprojekcí, kde na přehledných mapách bylo možno sledovat postupnou proměnu tohoto území a příslušnost obyvatel za působení různých mocenských vlád, jak šel její vývoj ve válečných dobách, až do dneška. My, farníci, jsme museli obdivovat odbornost přednášejícího, jeho detailní zpracování tématu a velké jeho nadšení a znalost historie, za což panu Kábrtovi patří náš velký obdiv a dík. Přednáška byla jednoznačně přínosem k lepšímu pochopení i současné situace na Ukrajině, která mnohokrát i v historii prošla nelehkým obdobím. V závěrečné neformální diskuzi jsme všichni byli rádi za povzbudivé připomenutí přítomného tatínka přednášejícího, který složitou situaci na Ukrajině ukončil povzbudivým faktem, že Panna Maria ve 3.  zjevení ve Fatimě řekla vizionářům, dětem: „MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE NAKONEC ZVÍTĚZÍ A RUSKO SE OBRÁTÍ" (jak je i uvedeno v tématu níže na webu). https://www.youtube.com/watch?v=Wbnb1FEr_Hs

Příští termín schůzky se uskuteční dne 27. 5. 2022 hned po páteční mši svaté a budeme se těšit, dá-li Bůh.

Téma bude: Ukrajina z pohledu zdravotníka, který se aktivně a opakovaně účastnil zdravotnické mise při transporstu pacientů do ČR.

Přednášející: vrchní sestra mobilního hospicu Iva Valerová

 Zapsala Jana Křečková