Farní společenství starších

Příští setkání:

pátek 15. 3. v 19:00 na faře

---------------------------------------------------------------------------

Společenství manželů vzniklo na jaře roku 1990, kdy do naší farnosti přišel nový kněz - p. Pavel Rousek. Začali jsme se scházet každých 14 dní vždy v pátek večer, nejprve po rodinách, později (jak nás postupně přibývalo) na faře. Program zůstal do dneška přibližně stejný - na úvod modlitba a zpěv, pak nějaké téma. Tenkrát jsme většina měli malé děti, proto se naše hovory často týkaly jejich křesťanské výchovy. Promluvu měl také vždy otec Pavel. Spolčo končíme krátkou modlitbou. Později otec Pavel odešel do Deštného v Orlických horách na Vesmír a v Červeném Kostelci jsme měli dalšího porevolučního kněze - Poláka p. Mariána Lewickeho. I s ním jsme pokračovali v pátečních večerních setkáních, stejně tak i s P. Kubantem.

Původní společenství manželů jsme nyní pojmenovali na  Farní společenství starších.

Zveme mezi sebe  nejen manželské páry, ale rádi uvítáme i ty farníky, kteří, z různých důvodů, nemají svého životního partnera. Pojem starší farník nemusí nikoho vyděsit. Starší jsme  sice věkem, než naše farní společenství 18+,  ale duchem jsme stále mladí! Máme stanovenu věkovou hranici do 100 let pro účastníky, ale i tady můžeme udělat výjimku a věk pro přijetí nad 100 let ještě prodloužit.

Všechny Vás, kteří máte stejně nastaven pohled na život, že stárnutí se zabránit nedá, ale pořád je důvod k tomu, aby se lidé scházeli a byli si jeden druhému oporou, třeba jen proto, že spolu posedí, pohovoří a budou při modlitbě společně sdílet čas ve společenství, tak Vás rádi vždy, asi 1x za měsíc, uvidíme. Společenství začíná modlitbou a  pak třeba vybraným tématem přednášky či volné diskuzi o tom, co nového ve farnosti, čím bychom třeba i mohli farnosti my sami pomoci?

 Zapsala Jana Křečková

 

Soubory ke stažení