Společenství manželů

Scházíme se 1x měsíčně, druhý pátek v měsíci po mši svaté (v 19 hod.) na faře ke společné modlitbě, popovídání a sdílení. Občas plánujeme pustit nějaký zajímavý film.

Společenství manželů vzniklo na jaře roku 1990, kdy do naší farnosti přišel nový kněz - p. Pavel Rousek. Začali jsme se scházet každých 14 dní vždy v pátek večer, nejprve po rodinách, později (jak nás postupně přibývalo) na faře. Program zůstal do dneška přibližně stejný - na úvod modlitba a zpěv, pak nějaké téma.

Tenkrát jsme většina měli malé děti, proto se naše hovory často týkaly jejich křesťanské výchovy. Promluvu měl také vždy otec Pavel. Spolčo končíme krátkou modlitbou. Později otec Pavel odešel do Deštného v Orlických horách na Vesmír a v Červeném Kostelci jsme měli dalšího porevolučního kněze - Poláka p. Mariána Lewickeho. I s ním jsme pokračovali v pátečních večerních setkáních, stejně tak i s P. Kubantem a pokračujeme doposud.