Výuka náboženství 2020 – 2021

Výuka náboženství bude probíhat v novém školním roce na všech školách a ve všech třídách. Středoškoláci jako každý rok budou mít výuku na faře.

Výuka náboženství ve školách je „nepovinný předmět“, povinným se stává zapsáním žáka na výuku. Žák se přihlásí tím, že přijde na první hodinu a bude zapsán vyučujícím.

Prosíme rodiče, aby dbali, popř. dohlédli, na pravidelnou účast a včasný příchod svých dětí na hodinu náboženství.

Škola Václava Hejny

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída čtvrtek 11:45   Mgr. Markéta Vítová 17. 9.
3. třída čtvrtek 12:45   Michal Šebera 17. 9. 
4. a 5. třída čtvrtek 12:45   Mg. Markéta Vítová 17. 9. 
6. C, D + 7. A, B, D + 9. B, C středa 14:00   Mgr. Marie Matysková 16. 9. 
6. A, B + 7. C + 8. B, C, D čtvrtek 14:00   Mgr. Marie Matysková 17. 9.
           

Škola Lhota

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída středa 11:35   Božena Špuláková 23. 9.
3., 4. a 5. třída středa 12:25   Antonín Špulák 23. 9.

Škola Horní Kostelec

 třída  den  čas   katecheta začátek
1., 2. a 3. třída úterý 11:45   Mgr. Otakar Regner 15. 9.
4. a 5. třída úterý 12:45   Mgr. Otakar Regner 15. 9.

Škola Olešnice

1. - 5. třída, pátek 13:15, Mg. Bc. Jana Brátová, od 18. 9.

Středoškoláci mladší (nižší gymnázium a 8. A)

Středa na faře 16:30, Mgr. Marcela Frýbová, od 23. 9. 

Středoškoláci starší

Čtvrtek na faře 18:30, P. Mgr. Miloslav Brhel, od 24. 9. 

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Středa 13:30, Mgr. Věra Hošková, od 16. 9.