Pastorační rada

Pastorační rada farností Červený Kostelec a Boušín

NA OBDOBÍ: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2023

Členové rady z titulu ustanovení k službě (úřadu)

Mgr. Petr Kubant, předseda rady

Mgr. Jan Lukeš, farní vikář (kaplan)

Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen

Mgr. Ing. Miroslav Wajsar, trvalý jáhen, ředitel Obl. Charity

Členové zvolení farností

         Tomáš Matyska

         Bc. Lenka Vlčková

         Mgr. Vojtěch Kábrt PhD.

         Veronika Kuldová

         Mgr. Věra Hošková

 

Zástupci zvoleni farnosti Boušín

Marcel Dostál

Dorota Kozlová

Jmenován farářem

 Jiří Regner - místostarosta

Soubory ke stažení