Pastorační rada

Pastorační rada farností Červený Kostelec a Boušín

NA OBDOBÍ: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2023

Členové rady z titulu ustanovení k službě (úřadu)

         P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor - předseda rady

         Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen

         Mgr. Ing. Miroslav Wajsar, trvalý jáhen, ředitel Obl. Charity

Členové zvolení farností

         Tomáš Matyska - místopředseda

         Bc. Lenka Vlčková

         Mgr. Vojtěch Kábrt PhD.

         Veronika Kuldová

         Mgr. Věra Hošková

Zástupci zvoleni farnosti Boušín

         Marcel Dostál

         Ing. Dorota Kozlová

Jmenován farářem

          Jiří Regner - místostarosta

Soubory ke stažení