Ministranti

 

Jsme společenství kluků, co slouží Pánu Ježíši u oltáře.

Je nás jistě cca 40.

Další ministrantské schůzky budou po dětské mši svaté ve čtvrtek v roce 2020.