Ministranti

 

Jsme společenství kluků, co slouží Pánu Ježíši u oltáře.

Je nás jistě cca 40.

Schůzky ministrantů po mši svaté v 16:30 ve čtvrtek:

16. 11., 7. 12., 21. 12.