Ministranti

 

Jsme společenství kluků, co slouží Pánu Ježíši u oltáře.

Schůzky ministrantů po mši svaté v 16:30 ve čtvrtek:

23. 5., 13. 6.

aktuálně vždy v ohláškách