Ministranti

 

Jsme společenství kluků, co slouží Pánu Ježíši u oltáře.

Je nás jistě cca 40.

Další ministrantské schůzky budou po dětské mši svaté ve čtvrtek v roce 2020. 

23. ledna mladší ministranti - předškoláci a školáci 1.-3. třída na faře

6. února starší ministranti - od 4. třídy na faře

27. února mladší ministranti na faře v přízemí