Ministranti

 

Jsme společenství kluků, co slouží Pánu Ježíši u oltáře.

Je nás jistě cca 40.

Ministrantská schůzka starších ministrantů od 4. třídy výš se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 po dětské mši svaté cca 17.30–18.00 hodin.

Ministrantská schůzka mladších ministrantů (předškolní a školní do 3. třídy včetně) se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 po dětské mši svaté cca 17.30–18.00 hodin.