Ministranti

 

Jsme společenství kluků, co slouží Pánu Ježíši u oltáře.

Je nás jistě cca 40.

Schůzky ministrantů po mši svaté:

9. 2. a 2. 3. po mši svaté