Ohlášky v týdnu od 15. 10.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

15.10.                  PONDĚLÍ    pam. Terezie z Avily, panny a učitelky církve 

                   10.00  -  OLEŠENSKÉ  POSVÍCENÍ               

                   18.00  za  dar víry, zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu

                  

16.10.                  ÚTERÝ  pam. sv. Markéty Marie Alacoque, panny            

                   7.00  na dobrý úmysl

 

17.10.                  STŘEDA   pam. sv. Ignáce Antiochijského,

                                        biskupa a mučedníka  

                   18.00  na dobrý úmysl a za dar zdraví pro děti

                                     

18.10.                  ČTVRTEK            Svátek sv. Lukáše, evangelisty    

                   16.30  za  Josefa Žida a rodinu 

 

19.10.                  PÁTEK        

                   18.00  na dobrý úmysl

 

20.10.                  SOBOTA  pam. Panny Marie           

                   7.00  za dar zdraví a Božího požehnání

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

21.10.      29.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

                Den modliteb za misie

                7.00  za živé i zemřelé osadníky Horních Rybníků

                9.00  za  farníky

               11.00  Boušín 

                18.00 – rozjímavá modlitba růžence a svátostné požehnání

Sdělení farníkům 14. 10.

 

NE  14.10. –  dnes uděluje novokněžské požehnání P. Jenda Lukeš

                       na Boušíně

 

                    18.00 – modlitba rozjímavého růžence

                                a svátostné požehnání

 

PO  15.10. –  10.00 Olešenské posvícení

                       18.00 obvyklá večerní mše sv.      

 

ČT  18.10. – po dětské mši sv. na faře Benjamínek

 

PÁ  19.10. – 19.00 na faře společenství manželů (kdysi mladých)

 

SO  20.10. – 18.00  na faře společenství mladých  (-19)

 

 

NE  21.10. – Den modliteb za misie

                      Koná se sbírka na podporu Papežského misijního díla

                    

MISIJNÍ KOLÁČ:

Příští neděli před kostelem po každé mši sv. Zakoupením nějaké dobroty podpoříte misie.

Své příspěvky můžete donést v sobotu 20.10. po celý den k Regnerovým (Ivínovým) na náměstí. Děkujeme!

                     

DVD z 1.sv.přijímání a z biřmování jsou k zakoupení na faře

(200,-Kč)

 

NABÍDKA:

*Kalendáře diecézní – Krása maličkostí  - 70,-Kč

*Kalendáře „Bůh má smysl pro humor“

  vloženou složenkou podpoříte dobrovolným příspěvkem

  stavbu kostela v Brně-Lesné

 

MŮŽETE  SI  OBJEDNAT:

Na stolku u sv. Antonína jsou objednací listy:

*DVD z Věčných slibů sestry Alžběty O.S.U.

*DVD z primice kaplana Jendy

*DVD z pohřbu otce Mariana

Další ohlášky