Ohlášky v týdnu od 13. 8.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

13.8.           PONDĚLÍ           

                   18.00  za Adolfa Machka, rodiče Machkovy a ostatní příbuzné

                  

14.7.           ÚTERÝ   pam.  sv. Maxmiliána  Marie  Kolbe

                                   kněze a mučedníka          

                   7.00  na dobrý úmysl*

                  

15.8.           STŘEDA   Slavnost  NANEBEVZETÍ  PANNY  MARIE   

                   7.00  za Marii Jankovičovou, celou rodinu a duše v očistci

                   18.00  za naše nemocné 

                                     

16.8.          ČTVRTEK      

                   16.30  mše sv. není

 

17.8.          PÁTEK  

                   18.00  za Františka Vinše, rodiče z obou stran,

                                zetě Zdeňka a duše v očistci

 

18.8.          SOBOTA       

                   7.00  za dar víry pro manžela, děti a duše v očistci

                   10.00  mše sv. v rámci Folklorního festivalu

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

19.8.        20.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za  manžele Frýbovy

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín

Sdělení farníkům 12. 8.

NE  12.8. – 15.00 požehnání nově opravené kapličky v Lipkách.

 

ÚT  14.8. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary

 

ST   15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

                    Mše sv. v 7.00 a 18.00

 

SO  18.8. – 10.00 mše sv. v rámci folklorního festivalu

                              (papežský prelát Mons.Josef Socha)

 

NE  19.8. – mše sv. v 9.00 s rytmickou hudbou

 

 

Na stolku vzadu v kostele je možnost podepsat petici adresovanou Poslanecké sněmovně ČR – na podporu rodiny.

Je to iniciativa poslanců KDU-ČSL a všech lidí dobré vůle. Doprovodný text je umístěn na nástěnce.

 

 

PROSBA  O  MODLITBU:

*Prosíme o modlitby za naše nemocné, moudrost a šikovnost pro jejich lékaře a posilu pro jejich blízké!

 

*Děkujeme všem, kteří modlitbou provázíte ty, kteří se připravují k přijetí svátosti kněžství. Velmi si Vaší podpory vážíme!! 

Další ohlášky