Ohlášky v týdnu od 23. 4.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

22.4.        4.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                7.00  za  Antonína Kábrta, manželku a rodiče

9.00   za farníky

                   11.00  Boušín

           

23.4.           PONDĚLÍ    Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka  

                   18.00  za  kmotřence

                  

24.4.           ÚTERÝ     pam. sv. Jiří, mučedníka

                7.00  za  Ivanu Beránkovou a manžela

 

25.4.           STŘEDA   Svátek sv. Marka, evangelisty                       

                   18.00  na poděkování a za další Boží pomoc a ochranu

                                     

26.4.          ČTVRTEK  

                   16.30  na poděkování a za Boží pomoc a požehnání

                               (přesunuto ze soboty 28.4.)

 

27.4.          PÁTEK         

                   18.00  za kmotřence

 

28.4.          SOBOTA  

                   7.00  MŠE  SV.  NENÍ

                   18.00 Horní Radechová – Bohoslužba NENÍ

 

 

29.4.        5.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                7.00  za  rodinu Šolcovu a Burdychovu

9.00   za farníky (skautská)

                   11.00  Boušín

Sdělení farníkům 22. 4.

 

Děkujeme za sbírku minulé neděle na pomoc vracejícím se uprchlíkům. Vybralo se:  Červený Kostelec:    60 211,-Kč.

  Boušín:                   6 010,-Kč.   

Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 

V tomto týdnu nebudou dopolední úřední hodiny.

 

Vzdělávání středoškoláků starších i mladších

od tohoto týdne nebude. Děkujeme za pochopení.

 

NE  22.4. – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

                    Koná se sbírka na bohoslovce a seminář.

 

                    16.00  Příprava na biřmování

 

CYKLO-PUTOVÁNÍ kolem křížů v Olešnici spojené s modlitbou  „Cesty světla“ a s požehnáním nově opraveného kříže (u Skalky)

Sraz cyklistů v neděli 22.4. v 14.00 v Olešnici u školy.

 

 

PO  23.4.  – 19.00 na faře společenství farníků

 

ÚT  24.4. – 16.00 v městské výstavní síni má přednášku

                    Doc.Jaroslav Brož Th.D. S.S.L.

                    Téma: Otazníky kolem Bible.  Srdečně zveme!

 

                    19.00 na faře se sejde Pastorační rada.

 

PÁ  27.4. – 19.00 na faře společenství mládeže (19+)

 

SO  28.4. –  Pouť do Legnice v PL.

Ranní mše sv. ani v 18.00 v Hor.Radechové není. Příprava na 1.svaté přijímání v 9.00 není.

 

Další ohlášky