Ohlášky v týdnu od 16. 10.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

16. 10. Pondělí

18.00 za Adolfa Machka, rodiče Machkovy a ostatní příbuzné

17. 10. Úterý, pam. sv. Markéty Marie Alacoque, panny

7.00 na dobrý úmysl*

18. 10. Středa, svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.00 za duše v očistci

19. 10. Čtvrtek

16.30 za manžela, rodiče, bratra a švagra

20. 10. Pátek

18.00 za rodinu Kociánovu a oboje rodiče

21. 10. Sobota, pam. P.Marie

7.00   za Marii Jankovičovou, celou rodinu a duše v očistci
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

22. 10. 29. neděle v mezidobí, (den modliteb za misie)

7.00   na dobrý úmysl
9.00   za farníky
11.00 Boušín

Sdělení farníkům 15. 10.

NE  15.10.  – v 18.00 modlitba růžence  – připravuje Charita, svátostné požehnání
ÚT  17.10.  – po ranní mši sv. úklid kostela a fary
      19.00 na faře setkání Pastorační rady
ST  18.10. –  19.00  (po mši sv.)  setkání Ekonomické rady
PÁ  20.10. –  po mši sv. společenství manželů
                  19.-21.00  adorace za volby

SO  21.10. – 18.00 na faře společenství mládeže
                     15.-18.00 adorace za volby
NE  22.10. –  Den modliteb za misie, koná se sbírka na podporu Papežského misijního díla

18.00  v kostele prezentace a vyprávění o cestě do Madridu na Světové setkání mládeže na koloběžce!

                       Plakáty jsou vyvěšeny, srdečně zveme!


MISIJNÍ KOLÁČ:

Příští neděli před kostelem.

Zakoupením nějaké dobroty podpoříte misie.

Děkujeme všem, kdo nám pomohou s pečením koláčů. Můžete je přinášet v sobotu odpoledne k Regnerovým na náměstí.

Děkujeme!

Další ohlášky