Ohlášky v týdnu od 11. 12.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

10. 12. 2. neděle adventní

7.00   za Jaroslava Bohuslavského a celý rod
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  adventní modlitební setkání a svátostné požehnání

11. 12. Pondělí

18.00 mše sv. mimořádně není

12. 12. Úterý

7.00 za Jiřího Hitschfelda, manželku a za Boží pomoc a požehnání pro rodinu

13. 12. Středa, pam. sv. Lucie, panny a mučednice

18.00 za požehnání pro rodinu a dar uzdravení

14. 12. Čtvrtek, pam. sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

16.30 za Helenu Maškovou a její miminko

15. 12. Pátek

18.00 na poděkování, a prosbou o další Boží pomoc a ochranu, dar víry a dar zdraví pro rodinu

16. 12. Sobota

7.00   za Marii a Oldřicha Šimkovy a oboje rodiče
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

17. 12. 3. neděle adventní 

7.00   za Martu a Zdeňka Šmídovy, jejich rodiče a příbuzné
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  adventní modlitební setkání a svátostné požehnání

Sdělení farníkům 10. 12.

Děkujeme za sbírku minulé neděle na seminář a bohoslovce. Vybralo se 15 357,-Kč. Pán Bůh zaplať!

 

NE  10.12. – 18.00 adventní modlitební setkání

      (Roráty, Boží slovo, adorace, modlitba, svátostné požehnání).


PO  11.12. – nebude mimořádně mše sv.

      Úmysl této mše sv. je přeložen na úterní mši sv. (v 7.00)


ÚT  12.12. –  v 19.00 se sejde na faře Pastorační rada. Na programu je dotvoření plánu na příští rok.

      Své náměty a připomínky můžete vložit do bedýnky u dveří kostela.


PÁ  15.12. –  po mši sv. na faře bude společenství manželů.


SO  16.12. –  Adventní farní výlet

      odjezd autobusu v 8.00 z BUS-nádraží.

      Bližší informace k programu jsou na plakátech.

      Společná mše sv. začne v 10.00 v kostele sv.Kateřiny ve Mříčné u Jilemnice.


NE  17.12. –  skautský předvánoční prodej před kostelem po obou mších sv.

       18.00 adventní modlitební setkání (Roráty, Boží slovo, adorace, modlitba, svátostné požehnání).

Další ohlášky