Ohlášky v týdnu od 18. 6.

POŘAD  BOHOSLUŽEB  V  ČERVENÉM  KOSTELCI

                  

 18.6.           PONDĚLÍ     

                   18.00   na dobrý úmysl a za rodinu z otcovy a matčiny strany

 

19.6.           ÚTERÝ   pam. sv. Jana Nep. Neumanna, biskupa  

                   7.00  za živé i zemřelé bývalé spolupracovníky

                 

20.6.           STŘEDA

                   18.00  za Jarmilu Lelkovou, manžela Josefa a oboje rodiče

                                     

21.6.          ČTVRTEK    pam. sv. Aloise z Gonzagy, řeholníka  

                   16.30  mše sv. není

 

22.6.          PÁTEK  

                   18.00  za Ladislava Šislera, Marii Šislerovou a Ludmilu Langrovou

 

23.6.          SOBOTA   

                   7.00  za Albína Geislera, rodiče a bratry

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

24.6.        Slavnost  NAROZENÍ  SV. JANA  KŘTITELE

                7.00  za Irenu Karmáškovou a celou rodinu

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín

Sdělení farníkům 17. 6.

  

ČT  21.6. – 16.30  dětská mše sv. NEBUDE!

  

NE  24.6. – koná se sbírka na Charitu

 

Další ohlášky