Ohlášky v týdnu od 31. 12.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

31.12.                  PONDĚLÍ                         

                   16.00  na poděkování Bohu za všechny milosti

                                udělené v uplynulém roce  

                  

1.1.          ÚTERÝ    Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY  MARIE  (zasvěcený svátek)

                   7.00  za spravedlnost a mír na celém světě

                   9.00  za farníky

                   11.00 Boušín 

 

2.1.             STŘEDA   pam. sv. Basila a Řehoře, biskupů a učitelů církve        

                   18.00  na dobrý úmysl 

                           

3.1.            ČTVRTEK   Nejsvětějšího jména Ježíš   

                   16.30  za rodinu Jansákovu a příbuzné 

                  

4.1.            PÁTEK

                   7.00  za manžela, příbuzné a přátele    

                   18.00  za všechny zemřelé členy rodiny

 

5.1.            SOBOTA                  

                   8.00  za koledníky a dárce Tříkrálové sbírky 

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

  

6.1.          Slavnost  ZJEVENÍ  PANĚ   („Tří Králů“)

                7.00  za Josefa a Vlastu Volfovy

                9.00  za  farníky

               11.00  Boušín 

Sdělení farníkům 30. 12.

 

Další ohlášky